The Fluid Society

Een pleidooi voor anders denken in de digitale wereld

De vloeibare samenleving is een naam voor de digitale samenleving waar de mensheid de komende jaren naartoe groeit. In de afgelopen tien jaar heb ik veel columns geschreven over de digitale transformatie van de samenleving, waarin grenzen minder belangrijk zijn, wat zal leiden tot meer gelijke en eerlijke levensomstandigheden voor mensen wereldwijd.

Dit boek bevat een aantal columns die ingaan op de noodzaak om anders te gaan denken, nu de digitale wereld zich ontvouwd. Tegenwoordig leven we in een geklutste wereld, waarin iedereen overal kan wonen, digitaal kan werken waar hij wil en toch in contact kan blijven met zijn eigen cultuur. Mensen mengen meer dan ooit, maar leven veelal toch niet echt samen. Dit leidt tot kwetsbare en verbrokkelde samenlevingen. 

We worden ook geconfronteerd met overbevolking en we weten nu al dat de aarde niet in staat is om iedereen een fatsoenlijk bestaan te bieden, en dat de natuur ook niet in staat is om met zoveel mensen om te gaan. Onze manier van denken verhindert echter acties die nodig zijn om deze en andere mondiale problemen op te lossen. Zolang het “wij-zij” denken het “wij-samen” denken overstijgt, zullen we niet in staat zijn om de lange termijn problemen op te lossen die we moeten oplossen om te overleven. De huidige natiestaat, een product van de klassieke samenleving, lijkt een van de hindernissen voor de toekomst. Natiestaten verhinderen dat mensen en bedrijven vrijelijk kunnen samenwerken. In plaats van dat natiestaten hun mensen en bedrijven dienen, lijkt het erop dat natiestaten meer en meer een doel op zich worden of instrumenten, speelgoed of handvaten voor oude mannen die op zoek zijn naar macht en bonussen als CEO’s van natiestaten. Hoe kunnen we regeringen terugkrijgen in een situatie waarin ze mensen en bedrijven steunen, in plaats van mensen te gebruiken? In een modus van multilateraal samenwerken om de enorme wereldwijde problemen op te lossen, ten voordele van iedereen?

Regeringen zouden zich moeten realiseren dat meer dan 50% van de mensheid een smartphone heeft, en dus “verbonden” is. Deze mensen absorberen kennis van het internet om hun leven te verrijken en te verbeteren. Ze kunnen proberen te emigreren naar betere gebieden, maar er is ook de mogelijkheid om hen te voorzien van de juiste kennis om hun leven te verbeteren op de plaatsen waar ze vandaag de dag wonen. Het is een uitdaging voor rijkere landen om immigratie te voorkomen door armere landen te helpen. In de tussentijd wordt de wereld digitaal bedreigd door cybercriminelen, misdadige regeringen, desinformatie en techneuten die op zoek zijn naar steeds meer winst. De samenleving zou in een digitaal zwart gat gezogen kunnen worden als we geen maatregelen nemen om overheersing door digitale entiteiten die alleen maar hun eigen welzijn nastreven, te voorkomen. Overheden moeten regels opstellen voor sociale media en internet, om internet voor iedereen vrij en veilig te houden.

Bovendien wordt de arbeidsmarkt zwaar getroffen door de digitalisering. Gele vestjes in Frankrijk tonen de problemen aan voor de lagere loongroepen, terwijl de digitalisering sommige anderen steeds rijker maakt. Een nieuw sociaal-economisch contract is nodig voor de samenleving. Niet alleen de arbeidsmarkt verandert. De mens zelf is onderhevig aan digitale technologieën. Zullen robots en algoritmen de samenleving overnemen? Zullen we half mens half computerwezens zien verschijnen, verbonden met het internet om hun hersenen te vullen? Er zijn al experimenten met maakbare mensen op universiteiten, zogenaamde cyborgs. Moeten we al deze ontwikkelingen toestaan? Zouden we alles moeten laten gebeuren wat mogelijk is en is dat goed voor de mensheid?

De hardcopy versie is, vooralsnog uitsluitend Engelstalig, binnenkort verkrijgbaar

Te bestellen als ebook bij

Recensies

Jan Ochtman

Peter legt duidelijk uit waarom we allemaal ‘anders moeten denken’. Hij doet dit door het presenteren van brede visies op uiteenlopende onderwerpen, variërend van overbevolking tot ‘maakbare mensen’. De rode draad door het hele boek is de impact van de digitalisering op ons dagelijks leven.
Het goede nieuws is echter dat het niet gaat over computers of technische ontwikkelingen. Zijn analyses geven inzicht in de invloed van IT op onze instellingen, zoals de natiestaat en het bedrijfsleven, die van de ene naar de andere kans zweven in plaats van vast te blijven zitten in het ene land.
Zijn concept van een “vloeibare samenleving” geeft een sterk beeld van wat ons misschien te wachten staat. Essentieel voedsel voor het denken, voor politici en leiders van de samenleving, maar ook voor degenen die deze personen kiezen …

Jeanne Kalk

De digitalisering raakt de samenleving in al haar aspecten. Iedereen weet en beseft dat. Maar Peter Hagedoorn laat in zijn beschouwingen een aantal inzichten zien waar ik nooit aan gedacht had. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat door de digitalisering de wereld echt fundamenteel verandert. Een intrigerend boek.

Recensie 3

Ik heb net Peter Hagedoorns boek met stijgende belangstelling gelezen. Niet vaak struikelt men over een studie die op zoveel dwingende manieren de mogelijke gevolgen en mogelijkheden van digitalisering verkent voor de wereld in de niet al te verre toekomst.

Riekes Lie

Peters eerste boek trok mijn aandacht: een complex onderwerp dat op een begrijpelijke en eenvoudige manier wordt uitgelegd. Dit ebook is een perfecte opvolger met een aantal nieuwe onderwerpen. Ik ben blij dat het nu in het Engels beschikbaar is. Een absolute aanrader voor mensen die de complexe digitale wereld willen begrijpen.

Hendrik George

Een tot nadenken stemmende compilatie van fundamentele uitdagingen waar onze samenleving voor staat als gevolg van de allesomvattende digitalisering. De auteur maakt zich sterk voor de noodzaak van nieuwe paradigma’s en benaderingen, zeer relevant en aanbevelenswaardig!

Recensie 6

Een geweldig boek om de wereld van morgen te begrijpen en betere keuzes te maken, zowel in uw zakelijke als in uw privéleven.

Darrell Tschurwald

In dit boek stelt Peter veel kwesties aan de orde rond de digitalisering van de wereld en de manieren waarop het klassieke politieke leiderschap moet veranderen. Ik dacht dat het boek veel legitieme vragen en problemen rond de digitalisering van de samenleving aan de orde stelde. De grootste tekortkoming van het boek is het gebrek aan specifieke acties die het politiek leiderschap zou moeten ondernemen, maar ik ben er zeker van dat Peter hier in toekomstige boeken op in zal gaan. Ik vond het boek vooral sterk in het aanwijzen van tekortkomingen van het huidige klassieke politieke leiderschap. Het heeft mijn bewustzijn op deze gebieden geweldig vergroot.

Martine Bourgeois

De reflectie van Peter Hagedoorn over de enorme en indringende effecten van digitale technologie en de impact op de maatschappij in het algemeen verdient dwingende aandacht. Het biedt een breed overzicht en een intrigerend perspectief op deze recente digitale technologie en communicatie en daarmee op de penetratie ervan in alle lagen van de bevolking. Zeer de moeite waard om te lezen.

René d'Arnaud Gerkens

Interessant boekje over hoe digitalisering ons leven in bijna elk opzicht beïnvloedt en hoe digitalisering kan helpen bij het oplossen van veel van de problemen waar de wereld op dit moment mee te maken heeft. Iets om over na te denken, Aanbevolen!

Ric Hettinga

Natuurlijk kan je in een kristallen bol kijken om de toekomst te ontdekken, maar ik beveel aan om dit boek te lezen. I denk dat dat veel realistischer is.