The Fluid Society

Boeken

De digitale uitdaging voor Europa

Het derde boek over "the fluid society"  “The Digital Challenge for Europe" *) is gepubliceerd en bevat een grote hoeveelheid informatie en ideeën over de zich ontvouwende vloeibare samenleving. Het boek maakt een analyse van de effecten van digitalisering op de mens en mensheid, maar het gaat in het bijzonder in op de grote vraagstukken waar overheden nu mee worstelen als gevolg van digitaliseringseffecten. Welke bestuursvormen kunnen een oplossing  bieden om de vele vraagstukken die nu spelen de baas te worden? Europa is als uitgangspunt gekozen. Allereerst omdat de auteur daarmee het meest vertrouwd is. Maar ook omdat Europa inmiddels al een aantal belangrijke initiatieven aan het nemen is op het gebied van digitale wetgeving.. Ondanks dat loopt Europa nog erg achter op grote landen als de VS en China. In dit boek worden tal van suggesties gedaan om de Europese digitale positie de komende jaren te versterken. Dat is hard nodig voor de toekomstige welvaart van Europa alsook als voorbeeld voor internationale samenwerking in de digitale samenleving.

*) vooralsnog uitsluitend in het Engels beschikbaar

Meer informatieBestel met hardcover*)
Ook als (Engels) ebook te bestellen bij

Een pleidooi voor anders denken in de digitale wereld

Het tweede boek over "the fluid society", gepubliceerd in december 2020, heet: “Een pleidooi voor anders denken in de digitale wereld”. Het is een verzameling van columns van deze website over de invloed van digitalisering op de mens en samenleving. Waarbij ik concludeer dat we anders moeten leren denken, meer holistisch en inclusief, om de problemen van deze tijd de baas te kunnen. De nieuwe digitale realiteit alsook de grote wereldproblemen vragen daar nadrukkelijk om. 

Te bestellen met hardcover (Engelse versie) of als ebook Nederlands

Meer informatieBestel met hard cover (Engels)
Ook als ebook te bestellen bij

De Vloeibare Samenleving

De invloed van digitalisering op mens en samenleving is zo gigantisch geworden, dat er sprake is van een massale digitale maatschappijverandering. Ieder mens, rijk of arm, iedere organisatie, ieder land, wordt diepgaand beïnvloed door digitalisering. Duizenden bedrijven gaan door digitale transformatieprocessen heen, om hun bedrijfsmodel aan te passen aan de digitale wereld, waarin je alleen maar mee kunt komen indien je internationaal functioneert, via internet. Geen mens kan inmiddels meer zonder zijn smartphone en internet. Sociale media beïnvloeden diepgaand het leven van iedereen, inclusief de politiek en verkiezingen.

Te bestellen als paperback of ebook  Nederlands

Meer informatieBestel als paperback
Ook als ebook of paperback te bestellen bij