The Fluid Society

De Vloeibare Samenleving

In slechts enkele decennia zijn ‘de economie’ en ‘de samenleving’ gedigitaliseerd. In dit eerste boek van Peter Hagedoorn wordt ingegaan op de radicale invloed van digitalisering op de mens en menshaid. Elke burger kan op ieder moment weten wat er (waar ook ter wereld) gebeurt en is 24/7 ‘mobiel’. Dit alles heeft enorme effecten op de manier waarop samenlevingen functioneren. Niet langer is de fysieke wereld van alle dag (de bakker, de boer) de belangrijkste wijze van het bestaan, maar is de digitale wereld feitelijke de wereld waarin steeds meer mensen letterlijk werken en deels leven. Er komt een digitale laag over de klassieke wereld heen, die alles met alles verbindt en daardoor tevens ‘kortsluitingen’ creëert in de klassieke manier van leven. Die digitale wereld behoort, net als de klassieke samenleving, bestuurd en geregeerd te worden want anders kunnen de gevolgen voor de samenleving zeer groot en wellicht desastreus zijn. In dit boek maakt Peter Hagedoorn duidelijk dat klassieke ‘oplossingen’ niet werken voor de digitaliserende samenleving en dat deze daarom een eigen bestuurlijke ordening moet krijgen, die anders zal zijn dan de klassieke politieke structuren. Het wordt tijd dat politici en beleidsmakers gaan werken aan andere bestuurlijke modellen voor deze nieuwe samenleving.

De Vloeibare Samenleving.
ISBN: 9789492221742 
Bestellen ? Als hardcopy verkrijgbaar via deze website of bij:  futurouitgevers,  bol.com, managementboek.nl of 1boek

Te bestellen als ebook bij

Recensies

G.A.C.M. van der Heijden

Een reflectie op de voortschrijdende digitalisering en globalisering van de wereld. Beschrijving van de grote veranderingen die momenteel plaatsvinden: de disruptie waarin de traditionele “klassieke’ bedrijven worden vervangen door onlinediensten en de bedreigingen en risico’s van deze ontwikkelingen. De schrijver onderkent de noodzaak voor een digitale agenda op mondiaal en nationaal niveau om deze ontwikkelingen beheersbaar te houden. Hij sluit af met een vooruitblik op hoe onze samenleving anno 2117 eruit zou kunnen zien. Interessant voor beleidsmedewerkers, politici, organisatieontwikkelaars en economen

Rob Beijleveld, CEO ICT-Media
Peter Hagedoorn was in 2005 de eerste CIO van het jaar. Hij heeft een lange carrière gehad bij Shell, de overheid en VP en CIO bij multinationals. Nu heeft hij een prachtig boek geschreven genaamd “De Vloeibare Samenleving”. In slechts enkele decennia zijn ‘de economie’ en ‘de samenleving’ gedigitaliseerd. Elke burger kan op ieder moment weten wat er (waar ook ter wereld) gebeurt en is 24/7 ‘online’. Dit alles heeft enorme effecten op de manier waarop samenlevingen functioneren. Niet langer is de fysieke wereld van alle dag (de bakker, de boer) het belangrijkst, maar vormt de digitale wereld feitelijk de wereld waarin steeds meer mensen letterlijk werken en deels leven. Er komt als het ware een digitale laag over de klassieke wereld heen, die alles met alles verbindt en daardoor tevens ‘kortsluitingen’ creëert in de klassieke manier van leven. Peter heeft altijd een enorm goed oog voor nieuwe trends en wat de invloed hiervan is op het bedrijfs leven en de samenleving. Wat staat ons de komende jaren te wachten? Een mooi gesprek met Peter in de CIOTV Studio tijden CIODAY 2018. CIOTV is made possible by NIIT Technologies.

Link: https://youtu.be/CgWcXLenFqw

Marco Derksen

In slechts enkele decennia zijn ‘de economie’ en ‘de samenleving’ gedigitaliseerd. Elke burger kan op ieder moment weten wat er (waar ook ter wereld) gebeurt. Dit alles heeft enorme effecten op de manier waarop samenlevingen functioneren. Niet langer is de fysieke wereld van alle dag het belangrijkst, maar vormt de digitale wereld feitelijk de wereld waarin steeds meer mensen letterlijk werken en deels leven. Er komt als het ware een digitale laag over de klassieke wereld heen, die alles met alles verbindt en daardoor tevens ‘kortsluitingen’ creëert in de klassieke manier van leven.

Lees verder 

Nico Jong

We zijn bezig een grote omslag te maken van de klassieke maatschappij naar de digitale samenleving. Deze transitie is een faseovergang. Peter Hagedoorn vergelijkt die in zijn boek met de overgang van ijs (vast, structuur) naar water (vloeibaar, mobiel).

Het probleem is dat bestuurders en beleidsmakers denken dat het allemaal wel zijn plek zal krijgen en blijven zich gewoon vasthouden aan de oude structuren. Dat kan niet lang meer goed gaan.

Lees verder

Freija van Duijne

De kaft van het boek van Pieter Hagedoorn trok meteen al mijn aandacht. Met waterverf stond in uitgevloeide letters de titel beschreven. Een letterlijke opvatting van het begrip vloeibaar dus.

Het boek geeft een analyse van de transformatie naar een digitale samenleving. Deze analyse is wel vaker beschreven, maar Hagedoorn richt zich nadrukkelijk op bestuurders van overheden en internationale organisaties.

Lees verder 

Hanneke Tinor-Centi

Wat gaat het snel met de technologische ontwikkelingen! We kunnen inmiddels op elk moment van de dag nagaan wat er gebeurt; dichtbij en ver weg. Het is allemaal slechts één klik bij ons vandaan. Dat dat een enorm effect heeft op onze samenleving, laat zich raden.

Lees verder

Futoro Uitgevers

In slechts enkele decennia zijn ‘de economie’ en ‘de samenleving’ gedigitaliseerd. In het boek ‘De vloeibare samenleving’ maakt Peter Hagedoorn duidelijk dat klassieke ‘oplossingen’ niet werken voor de digitaliserende samenleving en dat deze daarom een eigen bestuurlijke ordening moet krijgen, die anders zal zijn dan de klassieke politieke structuren. Het wordt tijd dat politici en beleidsmakers gaan werken aan andere bestuurlijke modellen voor deze nieuwe samenleving.

Lees verder

Bol.com

Eindelijk een visionair boek
  • leest makkelijk weg
  • actuele voorbeelden uit diverse sectoren


Een schrijver met een visie. De digitale wereld is anders en soms moeilijk te begrijpen voor de ‘oude wereld’. Dit boekt helpt de oude wereld de problemen van nu beter te begrijpen met actuele voorbeelden en oplossingen.

Zeer goed!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam


Ik ben zeer tevreden over dit artikel. Wat ik vooral goed vind: Goede kwaliteit, Voordelige koop, Duurzaam

Lees verder

Link: https://youtu.be/CgWcXLenFqw

Lees dit boek
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam


Goed boek over er de digitale samenleving

Interview in CIO magazine

31 augustus 2017

Digitalisering in de juiste banen leiden. Er komt een digitale samenleving tot stand met een totaal ander karakter dan de klassieke samenleving die iedereen kent. De globalisering en digitalisering zorgen ervoor dat de ‘echte’ en de ‘virtuele’ wereld samenvloeien. En die ‘nieuwe wereld’ functioneert totaal anders de klassieke samenleving. Dit vraagt om andere structuren en regels, zo bepleit Peter Hagedoorn in zijn boek De vloeibare samenleving.

https://futurouitgevers.nl/download/4950/

Interview BAAZ

29 juni 2017

De digitalisering van de samenleving gaat snel: iedereen heeft een internetverbinding, robots nemen werk over, automatisering leidt tot ontslag van personeel en bijna dagelijks hebben we te maken met cyberaanvallen. Het besef dat door de digitalisering de wereldorde op zijn kop wordt gezet is er echter nog nauwelijks. En dit terwijl de overgang naar de digitale samenleving waarschijnlijk een dramatischer overgang gaat worden dan die van de agrarische samenleving naar het industrieel tijdperk.

http://www.baaz.nl/content/de-vloeibare-samenleving