The Fluid Society

Corona exit door concurrentie of meer samenwerking ?

Nu de corona pandemie in volle omvang om zich heen grijpt zijn alle regeringen in de wereld bezig medische hulpmiddelen, medicijnen en apparatuur in te kopen. Het kenmerk van een pandemie is dat deze zich exponentieel ontwikkeld. Dat betekent dus in de praktijk dat er vrijwel onmiddellijk een gebrek ontstond aan alle benodigde spullen. Dus ging iedere regering alles doen om voor de eigen bevolking zoveel mogelijk spullen, en liefst ietsje meer, in te slaan. Hamsteren op overheidsniveau gaat niet anders dan op individueel niveau. Eigen volk eerst.

Het resultaat hiervan is ook dat steeds meer landen proberen alle benodigde goederen maar weer zelf te gaan maken. Terug naar eigen productie, omdat levering door het buitenland niet gegarandeerd is.
Wat is hiervan het effect ? Allereerst is het voor de armere landen een hopeloze situatie. Zij zijn iets later getroffen door het corona virus en merken nu dat er op de wereldmarkt helemaal niets meer te krijgen is. Of slechts voor onbetaalbaar hoge prijzen.

Verder is het nogal dwaas dat alle 187 landen in de wereld allemaal zelf mondkapjes, beademingsapparatuur, test setjes, test Apps, en tal van andere goederen gaan maken. Dat is niet alleen inefficiënt en duur. Het is, opnieuw, een groot probleem voor armere landen. Hoe lang duurt het voor hen om zelf mondkapjes te maken ? Hoe moeten deze landen Apps ontwikkelen ? Kunnen ze de kosten opbrengen om beademings apparatuur te maken ?

De “ieder voor zich” mentaliteit brengt ons terug naar oude tijden, waarbij de zwakkere landen het onderspit zullen delven. Na het corona virus zullen ze in een nog diepere economische crisis belanden dan de rijke Westerse landen. Uiteindelijk zullen die dan toch over de brug moeten komen om die landen te helpen. Het zou daarom wijs zijn, nu al solidariteit te betonen en te zorgen dat ook deze landen een redelijk deel van de benodigde hulpgoederen gaan krijgen. Terwijl ondertussen de rijke landen hun producties zouden moeten opschalen om deze landen verder te voorzien.

Maar er zijn nog meer effecten. Wat is de waarde van een nationale App indien je die App niet in een ander land kunt gebruiken ? Iedereen wil toch graag na deze lockdown weer een ander land bezoeken ? En dan willen we ons graag beschermd weten door onze App. Een nationale App is dan compleet waardeloos. Internationale samenwerking en afstemming bij het ontwerp lijkt dus noodzakelijk. Waarom niet samengewerkt met de Grote Tech bedrijven, die ongetwijfeld sneller en beter in staat zijn een wereldwijd toepasbare en robuuste App te lanceren dan honderden verschillende overheden.

En de fabricage van een corona vaccin ? Gaat ieder land dat ook zelf doen ? Of laten we dit over aan de commerciële farmaceuten ? Met het risico van hoge prijzen ? Zou het niet verstandig zijn, nu dat nog kan, de krachten van Universiteiten en farmaceuten wereldwijd te bundelen onder één groot, wereldwijd overheids fonds, met als opdracht, zo snel mogelijk voor iedereen op de wereld, voor een redelijke prijs, dat vaccin te maken ? En te zorgen dat het intellectueel eigendom van dat vaccin toebehoort aan wat men een global public good noemt ? Zou dat niet sneller gaan en goedkoper zijn ?

En wat betreft medicijnen om de ziekte zelf te bestrijden. Er lopen wereldwijd honderden onderzoeken bij Universiteiten en bij farmaceutische bedrijven. Moet daarvoor niet hetzelfde gelden als voor een vaccin: breng alle kennis op wereldschaal onder bij wellicht een Commissie van de WHO en zorg met overheidsgeld dat op diverse plaatsen in de wereld zo spoedig mogelijk, voor iedereen in de wereld, ook de armere landen, voldoende medicijnen gemaakt worden en beschikbaar komen voor een redelijke kostprijs ?

En is het verstandig vanwege economische optimalisaties dat de belangrijkste generieke medicijnen uitsluitend nog gemaakt kunnen worden, gezien grondstoffen, door China en India ? Zou het niet veel verstandiger zijn verspreid over de wereld verschillende productie omgevingen te maken met de opdracht de gehele wereld altijd te kunnen voorzien van deze medicijnen voor redelijke prijzen ?

Als er één moment is dat de wereld onderlinge solidariteit zou moeten laten zien is het nu bij deze verschrikkelijke pandemie. Helaas zien we bij de politici uitsluitend opportunistisch gedrag om het eigen volk te behagen. Dat is niet solidair met de landen die wellicht de grootste klappen krijgen. En zal de Westerse landen terecht zwaar verweten worden. Maar is ook onverstandig omdat de “eigen volk eerst” mentaliteit ook voor de rijke landen zelf inefficiënt, vertragend en duur is.

Met enkele tientallen miljarden en een krachtige wereldwijde aanpak zouden vrijwel alle ziektes, ebola, malaria, griep, corona, voor alle landen onder controle gehouden kunnen worden. Met de huidige egocentrische aanpak gaan honderd duizenden mensen dood en worden de economieen van alle landen jarenlang zwaar beschadigd met totaal bedragen van vele duizenden miljarden Euro’s. Een beetje internationale solidariteit en samenwerking zou kortom geen slechte beslissing zijn.

image_pdfDownload in PDF

Ontdek meer van The Fluid Society

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder