The Fluid Society

Is digitalisering onze redding?

“Afbeelding gecreëerd met behulp van ChatGPT en DALL-E, AI-technologieën van OpenAI.” Drie grote transformaties. De wereld bevindt zich op dit moment midden in een aantal ingrijpende transformaties.  Van fysiek naar denkend wezen. Wat is er aan de hand? De mens evolueert al decennia maar nu versneld door digitale ontwikkelingen, van een fysiek wezen ondersteund door hersens… Lees verder Is digitalisering onze redding?

De democratie is stuk. Wat nu?

De democratie is stuk. En goede oplossingen lijken er voorlopig niet te komen. Wat kan je doen als burger?

Nieuwe wereldorde: de vloeibare samenleving

(deze plaat is gegenereerd met DALL-E 2023) De conflicten nemen toe. De wereld verkeert in toenemende chaos. Steeds duidelijker is dat de mens, met zijn huidige manier van opereren of regeren, niet goed in staat is om op een gebalanceerde of verstandige wijze met elkaar samen te leven, noch met de omringende natuur. Het lijkt… Lees verder Nieuwe wereldorde: de vloeibare samenleving

Zonder Big Tech raakt Europa achterop

Het hoeft bij de meesten geen betoog dat de ontwikkelingen in de wereld steeds meer bepaald wordt door digitale ontwikkelingen. Het gaat daarbij om een grote waaier aan verschillende zaken. Van razendsnelle ontwikkelingen in digitale services en producten, tot de grote invloed van sociale media op de samenleving, tot grootschalige transformaties in vrijwel alle bedrijfstakken,… Lees verder Zonder Big Tech raakt Europa achterop

Themagroep-Digitaal-Soeverein-Europa

Met een viertal personen: Joost van Iersel (oud 2e Kamerlid CDA; Senior Advisor at European Policy Centre), Willem Korteweg (oud CIO, oud Dir Leading Edge Forum), Paul Timmers (voormalig dir bij Eur Commissie; Research Associate Oxford University, Adjunct Prof European University Cyprus) en ikzelf (zie deze website) hebben we de Themagroep-Digitaal-Soeverein-Europa (https://lnkd.in/g9TMEZHu) gestart op LinkedIn.  Het… Lees verder Themagroep-Digitaal-Soeverein-Europa

AI in zoekmachines: een bedreiging of kans?

Er is op dit moment weer veel te doen over AI: Artificial Intelligence of Kunstmatige Intelligentie. Recentelijk kocht Microsoft ChatGPT een AI systeem dat op grond van vragen een uitvoerig en onderbouwd antwoord genereert, zodanig geformuleerd dat het lijkt alsof een expert met veel kennis van zaken het antwoord heeft gegeven. Microsoft wil het systeem… Lees verder AI in zoekmachines: een bedreiging of kans?

Kan de mensheid de mensheid nog redden?

Dat de wereld zich op dit moment in een dramatische situatie bevindt kan niemand ontgaan. We zitten in een te ver doorgeschoten consumptiemaatschappij, met een te grote hoeveelheid mensen die steeds meer consumeren en de natuurlijke omgeving erodeert daardoor met te forse stappen. Zodanig dat tal van wetenschappers op het gebied van klimaat, biodiversiteit, grondstoffen… Lees verder Kan de mensheid de mensheid nog redden?

Regie in de digitale wereld

Digitale netwerken. In een ongehoord tempo breiden digitale netwerken zich uit over de wereld. Iedere familie, vereniging, instituut, overheid, organisatie of bedrijf, creëert digitale netwerken om wereldwijd met elkaar te kunnen communiceren, werken, informatie uit te wisselen, zaken te doen. Dwars door nationale grenzen, grenzen van religies, politiek, ontstaan zo netwerken van gelijkgestemden, die elkaar… Lees verder Regie in de digitale wereld

Digitale democratie

Op sociale media vinden tal van discussies plaats over de invloed van Big Tech op de samenleving, over het gevaar van een digitale ID die in ontwikkeling zou zijn, over een “Great Reset” waar het Wereld Economisch Forum voor pleit. Feit is dat de klassieke samenleving overwoekerd wordt door een digitale wereld waarop geen democratische… Lees verder Digitale democratie

Digitale Nutsbedrijven

Deze blog is de paragraaf over “digitale nutsbedrijven” uit het boek “The Digital Challenge for Europe” Exponentieel groei en dominantie Techgiganten.  Er is het nodige te doen op dit moment rond de grote Techgiganten in de wereld. Circa 90% van de 70 grootste Techgiganten opereren vanuit de VS en China en domineren vrijwel alle digitale… Lees verder Digitale Nutsbedrijven