The Fluid Society

Corona virus geeft digitalisering impuls

Het Corona virus dat de wereld in zijn greep houdt is een typisch verschijnsel dat hoort bij de fysieke wereld. De digitale wereld, waarin een steeds groter deel van de wereld economie plaatsvindt, heeft er weinig last van integendeel. Het Corona virus geeft daarom een grote impuls aan de verdere digitalisering van de samenleving en zal ook de structuur van de verdere globalisering sterk gaan beïnvloeden.

De belangrijkste effecten voor de fysieke samenleving zijn:
– veel landen hanteren een “lock-down” voor fysiek verkeer. Mobiliteit, zowel nationaal als internationaal, wordt zoveel mogelijk ontmoedigd of verboden. Internationaal vliegverkeer, met uitzondering van goederen, wordt gestopt. De samenkomst van meerdere mensen op één lokatie wordt verboden. Scholen zijn gesloten. Evenals alle winkels met uitzondering van voeding en medische bedrijven.
– in vrijwel alle landen bevinden burgers zich in een al dan niet vrijwillige quarantaine en zitten opgesloten in hun huis. Mobiliteit is slechts toegestaan voor de belangrijkste levenszaken als voedsel en medische hulp.
– productiebedrijven van fysieke goederen vertragen hun productie of stoppen. Bedrijven in de service industrie zijn soms geheel gestopt (reiswereld, entertaining, hotels, restaurants).
– het klimaatprobleem wordt plotseling minder ernstig: de uitstoot van CO2 gaat factoren omlaag, de luchtverontreiniging neemt sterk af, het verbruik van olie en steenkool gaat sterk omlaag.

Inmiddels doen regeringen alles wat mogelijk is om de economie een beetje op gang te houden. Er wordt daarbij maximaal gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden:
– fysieke vergaderingen worden vervangen door video conferencing.
Thuiswerken middels digitale hulpmiddelen wordt maximaal aangemoedigd.
– Online winkels krijgen een impuls, terwijl fysieke winkels vechten om te overleven.
– het onderwijs schakelt maximaal over op online educatie
Medische adviezen worden zoveel mogelijk telefonisch of digitaal gegeven, teneinde fysiek contact te vermijden
– burgers onderhouden contact met elkaar middels sociale media. Gaming neemt een vlucht bij de thuiszitters. Thuisbezorging van voedsel en goederen krijgt een impuls.
– digitaal vertier in tal van vormen neemt toe, omdat de mogelijkheden van fysiek vertier (theater, kroegbezoek, restaurant) voorlopig geblokkeerd zijn
– wetten die fysieke aanwezigheid vereisen, zoals bij examens, aandeelhoudersvergaderingen, e.d. worden met noodwetten opgedoekt.

Talloze effecten die te weeg worden gebracht door het Corona virus, zullen blijvende lange termijn effecten hebben op de samenleving, nadat de grootste risico’s geweken zijn. Een belangrijke les van dit Corona virus zal zijn, dat de wereld veel meer moet gaan oppassen met het fysieke transport van mensen, dieren, levend materiaal. China heeft niet voor niets de handel in wilde dieren geheel verboden, wat bepaalt een breuk is met de Chinese cultuur. Hoewel we nog moeten zien wat er in de praktijk van terecht komt. Na het Corona virus en het eerdere SARS virus begint China hopelijk te begrijpen dat zijn klassieke cultuur van het gebruik van grondstoffen uit exotische dieren een groot risico is voor de volksgezondheid, ook buiten China. Maar zo-wie-zo zullen de risico’s van internationaal transport voor gezondheid veel beter gecontroleerd gaan worden.

Ongetwijfeld zullen regeringen en overheden in de toekomst vele malen alerter reageren op lokale ziekte verschijnselen en veel sneller het vliegverkeer controleren of stoppen om een herhaling van deze pandemie te voorkomen. Massaal transport van mensen is behalve slecht voor het milieu, ook een gezondheids risico geworden. Transportkosten zullen ongetwijfeld toenemen doordat veel meer veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij het vervoer van mensen of biologisch materiaal. Sommige landen zullen de uitbesteding van vitale goederen wellicht heroverwegen en weer nationaal oppakken.

Wereldwijde digitale samenwerking zal daarentegen een steeds grotere bloei gaan beleven. Het Coronavirus heeft de wereldwijde digitale contacten op medisch gebied versterkt. De wetenschappelijke kennis uitwisseling wordt groter. Landen zien ook dat het contraproductief is als ze allemaal verschillende scenario’s hanteren bij de bestrijding van deze pandemie.

Ongetwijfeld komen er dus Europese en wellicht wereldwijde crisis teams om de ziekte situaties in landen tijdig te onderkennen en eenduidige maatregelen aan te bevelen. Online onderwijs krijgt een grote impuls, evenals de sociale media, gaming en alles wat er maar aan digitaal vertier te verzinnen valt. Mensen zullen meer het vertier digitaal en thuis zoeken en minder fysiek in de kroeg of door te reizen. Digitale vergaderingen en beslissings structuren die nu in tal van bedrijven worden opgezet, zullen veelal in stand blijven na deze crisis.

Voor beleggers: ga maar uit van een permanente groeivermindering voor bedrijven die handelen in fysieke goederen: luchtvaart, transport, olie, en ook service bedrijven in evenementen, reisorganisaties of horeca, maar reken op een verdere opbloei van bedrijven die op de digitale markt actief zijn. Klassieke bedrijven die kans zien hun aanbod in digitale vorm om te zetten zijn ongetwijfeld succesvol. Online concerten, of theater, online aandeelhouders vergaderingen, digitale besturingsmodellen voor internationale bedrijven, digitaal onderwijs, medische hulp en thuis diagnostiek, drie sterren maaltijdcen aan huis: dat zijn de markten van de toekomst.

image_pdfDownload in PDF

Ontdek meer van The Fluid Society

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder