The Fluid Society

Eindrapport TaskForce E-skills

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heb ik afgelopen anderhalf jaar de TaskForce E-Skills voorgezeten (zie: hagedoorn.org/…/Eindrapport-TF-eSkills-28-febr-2011.pdf.pdf)

.Aanleiding voor de oprichting van de TaskForce was een Europees onderzoek waaruit bleek dat het in Europa en Nederland steeds meer schort aan broodnodige IT-kennis en vaardigheden, de zogeheten e-skills. Niet alleen bij achterstandsgroepen zoals laagopgeleiden en ouderen, maar ook bij professionals. Op Europees niveau was het nodige uitgeplozen, maar onduidelijk was of Nederland overeenkwam met het algemene Europese beeld.

De resultaten waren schokkend. Afhankelijk van het economische groeiscenario zal in Nederland in 2015 een tekort ontstaan van 27.000 tot 43.000 IT-professionals op een totaal van 350.000 tot 400.000 IT’ers. Het tekort van 7 tot 12 procent bleek echter niet het enige probleem; er is tevens sprake van een kloof en mismatch op opleidingsgebied tussen vraag en aanbod. Er is naast internationale projectleiders vooral behoefte aan hoogopgeleide mensen voor tamelijk nieuwe functies als enterprise-architect, security officer, demand- en sourcingsmanager en businessanalist. De meeste IT-opleidingen zijn echter nogal technisch van aard en veelal niet op het juiste niveau.

Sleutelvacatures

Uit onderzoek onder CIO’s blijkt dat veel grote bedrijven sleutelvacatures op genoemde gebieden niet ingevuld krijgen waardoor projecten stagneren of niet eens begonnen kunnen worden. Onlangs stond in Elsevier een publicatie over mislukte IT-projecten bij de overheid, die de burger behalve veel overlast inmiddels miljarden heeft gekost. Een sprekend voorbeeld van mismanagement door gebrek aan de juiste deskundigheid, in het bijzonder op de hogere niveaus. Dit in schrijnende tegenstelling met de wens een innovatieve kenniseconomie te willen zijn.

Wat nu? Allereerst zorgen dat in de negen onlangs benoemde innovatieve topsectoren (water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie) de juiste e-skills beschikbaar zijn. Immers, wie over innovatie praat, heeft de laatste IT-kennis nodig om tot de gevraagde innovatie te kunnen komen. Maar er is meer. Nederland moet veel beter aansluiten bij Europese ontwikkelingen, maar heeft helaas de neiging om zelf, met de rug naar Europa, het wiel uit te vinden. Dat betekent dat de boot gemist dreigt te worden.

Advies Raad E-skills

Eenduidig Europees beleid op het gebied van cloud, security en e-skills zijn van groot belang voor Nederland en voor de grote internationaal opererende bedrijven. Het ontwikkelen van internationale IT-competentieschema’s, meer eenduidige definities van functies, goede Europese opleidingscertificaten voor IT-sleutelposities zijn van groot belang voor het verbeteren van de professionaliteit aan de vraagzijde van de IT-markt. Ten slotte dient het onderwerp e-skills permanent op de agenda te blijven, waartoe een Adviesraad voor E-skills zou moeten worden benoemd. Het onderwijs, de politiek, maar ook het bedrijfsleven dienen immers voortdurend uitgedaagd te worden om hier aandacht aan te besteden.

Het Ministerie van EL&I heeft al aangegeven de hoofdmoot van de aanbevelingen over te nemen in de nieuwe Nederlandse Digitale Agenda. Dan volgt nog de uitvoering…

Naschrift juli 2018: inmiddels is er helemaal niets gebeurt met bovenstaande aanbevelingen en zijn de tekorten aan (hoogopgeleide) ICT-ers inmiddels hoger dan ooit. BCG noemt al in 2017 (   https://www.ictergezocht.nl/blog/29_recordtekort-dreigt-in-2020-hebben-we-54000-icters-te-weinig/  ) een tekort van 54.000 ICT-ers te verwachten in 2020, geheel conform bovenstaand rapport. Het is mij een raadsel waarom de politiek dit helemaal laat liggen.

image_pdfDownload in PDF

Ontdek meer van The Fluid Society

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder