The Fluid Society

Kies Europa Digitaal

Komende Europese verkiezingen zijn buitengewoon belangrijk voor alle Europeanen. Veel belangrijker dan enige tijd geleden de Provinciale Verkiezingen, zoals Mark Rutte ons wilde doen geloven. En de macht van het Europees Parlement is vele malen grote dan van welk nationaal parlement dan ook. Waarom?

Waarom deze verkiezingen belangrijk zijn
De wereld is op dit moment steeds meer in een regionale competitie (clash of regions) beland. China streeft met zijn nieuwe zijde route naar een steeds groter machtsdomein voor uitbreiding van handel en economie. De VS onder leiding van Trump betwist de opkomst van China en doet er middels zijn handelsoorlog alles aan om de oude positie van de VS te behouden. Rusland roert zich ook, wil opnieuw wereldmacht worden en bestookt mede daarom tal van landen met duizenden trollen en nepnieuws om ze te destabiliseren. India groeit qua bevolkingsaantallen sterk en speelt met tal van services en producten ook een steeds grotere rol. Tenslotte moeten we Afrika niet vergeten. Met zijn explosieve bevolkingsgroei, zal dat werelddeel steeds meer een eigen positie gaan claimen in de wereld, immers de monden moeten komende jaren wel gevoed worden.

Machtsstrijd draait om technologie
Inmiddels wordt duidelijk hoe de nieuwe regionale machtsstrijd zich zal ontwikkelen. Zoals goed begrepen wordt door China en de VS en helaas slecht door Europa, draait alles om, het bezit van, nieuwe technologie. Wie bijgaand plaatje bestudeerd snapt direct hoe het zit.

wereldwijde platform economie

De klassieke, industriële economie draait om multinationals die tal van producten maken. De digitale economie draait om technologie platformen en helaas zijn dat vrijwel allemaal Chinese of Amerikaanse bedrijven. Zij zijn de distributeurs van nieuwe wereldwijde producten en diensten. Enerzijds drukken ze daardoor tal van nationale MKB bedrijven in het defensief, door wereldwijde gestandaardiseerde, goede, goedkope producten aan te bieden, waardoor nationale leveranciers het nakijken hebben. Anderzijds drukken ze de klassieke multinationals in een bijrol, doordat ze hun producten aanzienlijk sneller en goedkoper over consumenten wereldwijd kunnen distribueren. Zoals in het plaatje duidelijk wordt heeft Europa op dit gebied helemaal niets te bieden.

Digital Single Market
De Europese Commissie heeft sinds 2014 bij het aantreden van deze Commissie een strategie ontwikkeld om tegen deze trend in te gaan: de Digital Single Market .Het hoofddoel is om op digitaal gebied snel één Europese markt te creëren, hetgeen de economie ca. € 400 miljard kan opleveren. Daardoor zijn er veel meer kansen voor het ontstaan van Europese Digitale Kampioenen. Het gaat om zaken als het wegnemen van administratieve belemmeringen tussen landen om zaken te kunnen doen, het zorgen voor uniforme wetgeving (onder andere de General Data Protection Regulation), het werken aan supercomputers, kunstmatige intelligentie, (waarvoor binnen Europa komende jaren € 20 miljard wordt vrijgemaakt), data-infrastructuur (zoals het aansluiten van alle Europeanen op snel internet), e-commerce en e-government.
Helaas gaan de lidstaten maar uiterst traag mee in deze ontwikkelingen. Terwijl er in enkele noordelijke (Nederland, VK, Scandinavië) en oostelijke (Estland) Europese landen op nationaal niveau goede vorderingen worden gemaakt, komt er in de meeste landen nauwelijks een digitale strategie van de grond. Laat staan van onderlinge samenwerkingen zoals voorgesteld door de Europese Commissie

Stemwijzer
Als je van mening bent dat Europa digitaal niet volledig weg gevaagd mag worden stem dan op die partijen die pleiten voor het bundelen van de krachten op Europees niveau om de supermachten China en de VS tegengas te geven. Slechts met zeer grote inspanning op Europees niveau is er een kans, helaas niet meer dan dat, dat Europa op enkele deelgebieden van de nieuwe technologie nog een rol kan spelen. Zo moeten er nog heel veel ontwikkelingen plaatsvinden op gebieden als medische technologie, kunstmatige intelligentie, robot technologie, infrastructuur (navigatie). Indien Europa hier niet in slaagt, dan blijft er voor de 27 landen van Europa (de VK is al afgevallen), niet veel meer over dan een bijrol en zal de economie harde klappen krijgen. China noch de VS zal Europa veel meer gunnen. We zullen alle nieuwe technologie dan gedwongen moeten inkopen van China en de VS, zoals helaas nu al steeds meer het geval is. Kortom: stem digitaal wijs

image_pdfDownload in PDF

Ontdek meer van The Fluid Society

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder